Foto: Vibeke Hempler

144,5 mio. fra EU til sundhedsteknologiske satsninger

Friday 11 Oct 19

Contact

Jørgen Arendt Jensen
Head of Section, Professor, Ph.D., Dr.Techn.
DTU Health Tech
+45 45 25 39 24

Contact

Erik Vilain Thomsen
Head of Division, Professor
DTU Health Tech
+45 45 25 57 66

Contact

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen
Head of Department, Professor
DTU Health Tech
+45 45 25 57 57

Contact

Rasmus Larsen
Provost
Rektoratet
+45 45 25 10 10
Det europæiske forskningsråd, ERC, har 11. oktober uddelt nye bevillinger af typen ERC Synergy grants. DTU er med i to af disse, som hver har fået bevilget over 70 mio. kr.

ERC Synergy grants gives ikke til én forsker, hvilket ellers er normal praksis for ERC-bevillinger. I stedet fordeles bevillingen mellem to til fire forskere i fællesskab, og forskerne er ligestillede i projektet. Synergien mellem forskernes forskellige videnskabelige kompetencer skal tilvejebringe nye løsninger på store videnskabelige problemstillinger, som de ikke vil kunne løse hver for sig. Der er i alt uddelt 37 Synergy grants. Fem af dem har dansk deltagelse.

Det er første gang, DTU modtager ERC Synergy-bevillinger, som har været uddelt tre gange før (i 2012, 2013 og i 2018). Det glæder prorektor Rasmus Larsen, at DTU-forskere nu har fået del i bevillingerne:

“Synergy-bevillingerne fra ERC er meget interessante, idet de understøtter, at forskerne opsøger de videnskabelige gennembrud, der venter i grænsefladen mellem fagligheder. Med disse to projekter har nogle af DTU’s dygtige forskere fra Institut for Sundhedsteknologi sat sig for - i tæt samarbejde med andre førende forskere og baseret på hver sin billeddannelsesteknologi - at give svar på en kompliceret og vigtig udfordring. Nemlig hvordan vi bedre kan diagnosticere, og dermed tidligere behandle, nogle af de sygdomme, som er blandt samfundets allerstørste problemer," siger han, og tilføjer:

"Det er især meget glædeligt, da hele formålet med etableringen af instituttet var at understøtte det tværfaglige samarbejde om ny sundhedsteknologi.”

Forbedret billeddannelse af ultralydscanninger
I det ene projekt, SURE, vil forskerne benytte røde blodlegemer til at lave tredimensionale ultralydbilleder i høj opløsning og i realtid. Det vil sige, at man følger røde blodlegemer live, mens de bevæger sig rundt i kapillærerne (de mindste blodkar i kroppen, -red.), så der hurtigt kan laves et meget højopløseligt billede af alle blodkar i 3D. Typisk laves undersøgelser på disse fine blodkar ved hjælp af kontrastvæske, som set i forhold til ultralyd er en besværlig og langsommelig proces, der tager op til 10 minutter.

Den nye metode vil kunne vise billederne umiddelbart, mens lægen skanner, flere tusinde gange hurtigere end med benyttelse af kontrastvæsker. Ultralyd har også den fordel, at der ikke er nogen kendte bivirkninger, og at den derfor kan anvendes på alle og ad flere omgange. Det er forskernes håb, at projektet kan medføre et paradigmeskifte i den videnskabelige undersøgelse, diagnose og behandling af en række forskellige vaskulære sygdomme, kræft og diabetes.

Den samlede bevilling til SURE er på 9,98 mio. euro. Fra DTU modtager professor Jørgen Arendt Jensen fra DTU Sundhedsteknologi 4,5 mio. euro og Erik Vilain Thomsen fra DTU Sundhedsteknologi 2,9 mio. euro. Derudover har professor Michael Bachmann Nielsen fra Rigshospitalet samt lektor Charlotte Mehlin Sørensen fra Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet modtaget bevillinger til projektet. Læs mere om deres bidrag til projektet i denne nyhed fra Københavns Universitet.

Læs mere om projektet.

Udvidet anvendelse af magnetiske skanningmetoder

I det andet projekt, HyperQ, handler det også om billeder, men om dem, som skabes gennem NMR-spektroskopi og MR-skanninger. De to teknologier har gjort det muligt at skabe ny viden inden for en række videnskabelige felter - fra kemi til biovidenskab. Det er dog en udfordring, at de har en lav følsomhed. På DTU arbejder HYPERMAG-centeret, som støttes af Danmarks Grundforskningsfond, med en ny teknologi, hyperpolarisering, som forstærker signalet fra magnetisk resonans med en faktor 10.000 eller mere.

Hyperpolarisering gør det bl.a. muligt at bruge NMR og MR til forsøg på nanoskala eller til metaboliske processer, f.eks. dem, der foregår i kroppen. I ERC-projektet skal forskerne sammen udvikle ny kvantemekanisk software og -teknologier til hyperpolarisering, som yderligere kan forstærke de svage magnetiske afvigelser, som opfanges af skanneren, og målrette det til biologisk og medicinsk billeddannelse. Dermed håber forskerne at kunne udvide anvendelsesområderne betragteligt. Med adgang til metaboliske processer helt ned i de mindste detaljer, og mens de foregår, kan der skabes ny indsigt i en bred vifte af sygdomme, såsom kræft og alzheimer, og i mekanismerne bag neurodegenerative sygdomme.

Den samlede bevilling til HyperQ er på 9,4 mio. euro. Fra DTU modtager professor Jan Henrik Ardenkjær-Larsen fra DTU Sundhedsteknologi 3,5 mio. euro. Derudover modtager professor Fedor Jelezko og professor Martin Plenio fra Universität Ulm bevillinger i forbindelse med projektet. Læs mere om deres bidrag til projektet i denne nyhed fra Universität Ulm (engelsk version her).

Læs mere om projektet.

News and filters

Get updated on news that match your filter.