Hyperpolarization and NMR Lab (Photo: Torben Nielsen)

Milepæl for ny hurtig scanningsmetode til patienter

Friday 22 Dec 17

Contact

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen
Head of Department, Professor
DTU Health Tech
+45 45 25 57 57

Fakta

Forskningen i hyperpolariseret MR foregår på HYPERMAG, Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance, der er et af Grundforskningsfondens Centers of Exellence. Centret er placeret på DTU og ledes af professor Jan Henrik Ardenkjær-Larsen

Læs mere om centerets aktiviteter her: http://www.hypermag.dtu.dk

Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøg med hyperpolarisering ved MR-scanning af kræftpatienter. Det er en milepæl for den nye teknologi. 

Som med alle andre nye sundhedsteknologier er skridtet fra opfindelse til implementering langt. Men hyperpolarisering er nu kommet til en afgørende milepæl, da Lægemiddelstyrelsen netop har godkendt brug af metoden til patienter i et forsøg, hvor forskere og læger på Skejby Sygehus vil følge patienter med kræft i bugspytkirtlen.

Professor Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, DTU Elektro, er en af opfinderne bag hyperpolarisering, som gør MR-scanning af patienter op til 20.000 gange mere præcis.

”Metoden giver på bare to minutter lægerne mulighed for at se, hvordan eksempelvis kræftceller reagerer. Det giver mulighed for at scanne en patient inden kemoterapibehandling og igen bagefter for at se, om cellerne er blevet svækket, og behandlingen har haft effekt,” siger Jan Henrik Ardenkjær-Larsen.

I dag er det typisk nødvendigt at vente flere uger, før man kan måle tumorens størrelse og dermed se, om behandlingen har virket. 

”Den nye metode vil derfor kunne få stor betydning for behandling af eksempelvis prostatakræft og brystkræft, som er de to hyppigste kræftformer,” siger Jan Henrik Ardenkjær-Larsen. 

"Den nye metode vil derfor kunne få stor betydning for behandling af eksempelvis prostatakræft og brystkræft, som er de to hyppigste kræftformer,"
siger Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, Professor, DTU Elektro.

Hyperpolarisering ændrer magnetisme
Metoden går ud på at ændre (hyperpolarisere) magnetismen i det sukkerstof, der anvendes som kontraststof under scanningen. Hyperpolariseringen sker i et apparat, som anvender et stærkt magnetfelt, lave temperaturer og avancerede metoder til at manipulere atomernes magnetisme. 

Sukkerstoffet, som er magnetiseret i apparatet lige inden det sprøjtes ind i patienten, cirkulerer med blodet rundt i kroppen til organer og væv. Herved bliver det muligt at se, hvordan stoffet bliver optaget og omdannet af kroppens celler. 

Cellerne optager hurtigt sukkerstoffet og omdanner det til stoffer, metabolitter, som er karakteristiske for cellernes tilstand. Ved hjælp af MR scanning kan man se hvad sukkerstoffet omdannes til, hvor det sker og hvor hurtigt det sker. Derved afsløres, om cellerne er sunde eller syge. 

Fordelen ved metoden er, at den er hurtig (ca. 2 minutter) og ikke kræver et indgreb på samme måde, som fx vævsprøver gør. Da den heller ikke indebærer anvendelse af radioaktivt materiale og skadelige stråler, kan den anvendes oftere, end det eksempelvis er tilfældet med en PET-scanner.

Danmark spydspids for teknologien 
Danmark er helt i front i forhold til hyperpolariserings-teknologien. På verdensplan er der mindre end 10 maskiner til at hyperpolarisere sukkerstoffer inden en MR-scanning. De står på store universitetshospitaler i bl.a. England, USA og Canada samt i Danmark, hvor vi har to. En på Skejby Sygehus og en på Rigshospitalet.

De tekniske forskere på DTU arbejder samtidig på at udvikle og forfine den nye teknologi, så den bliver mere tilgængelig. Det sker ved udvikling af hardware og komponenter til brug i hyperpolariseringen, ligesom der er fokus på at gøre metoden billigere, så den i større udstrækning bliver oplagt at anvende på hospitalerne. 

”Forskningen i den nye teknologi er nu så langt, at jeg forventer, at vi om fem år har et færdigt produkt på markedet, som kan anvendes af sundhedssektoren,” siger Jan Henrik Ardenkjær-Larsen.

News and filters

Get updated on news that match your filter.